The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda mieszkanie

Syndyk sprzeda mieszkanie

 Mieszkania / Dodana 2 lata temu / 700 wyświetleń

Wartość rynkowa: 272,300.00 zł

Cena likwidacyjna: 220,500.00

Data licytacji: 12.09.2023

Stan przetargu: Czwarty przetarg

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia nieruchomości: 43,20 m²,
  • Rodzaj zabudowy: lokal mieszkalny,

Wycena nieruchomości

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy w sprawie dłużniczki Emilii Kaczmarek, PESEL 83120608749, o sygn. akt V GUp 167/21, dnia 16.05.2023 r. ogłasza o IV przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 5 przy ul. Batalionów Chłopskich w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1G/00081275/3, wchodzącego w skład masy upadłości dłużniczki Emilii Kaczmarek, w sposób określony w regulaminie przetargu pisemnego, ofertowego, nieograniczonego.

Cena wywoławcza wynosi 220.500,00 zł. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Termin przetargu ustala się na dzień 12 września 2023 r. godz. 13:30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, blok 15, sala nr 3.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest w szczególności:

  • wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 81 1090 1623 0000 0001 4921 5005 z dopiskiem: “Wadium – IV Przetarg Emilia Kaczmarek sygn. akt V GUp 167/21” najpóźniej do dnia 11.09.2023 r. – decyduje data wpływu środków na ww. rachunek;
  • złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem “Oferta – IV Przetarg Kaczmarek Emilia sygn. V GUp 167/21” na ręce Sędziego- komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2023 r. do godz. 09:00 – decyduje data wpływu.

Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój 118 oraz na stronie syndykokazje.pl.

Picture

Wadium I przetargu

24/10/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

25/10/2022
Picture

Wadium II przetargu

21/11/2022
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

22/11/2022
Picture

Wadium III przetargu

15/05/2023
Picture

III przetarg

Regulamin III przetargu

16/05/2023
Picture

Wadium IV przetargu

11/09/2023
Picture

IV przetarg

Regulamin IV przetargu

12/09/2023
Dane kontaktowe

ul. Bat. Chłopskich 5/8, Gorzów Wlkp.Gorzów Wielkopolski,lubuskie sekretariat@gllegal.pl https://syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu

Picture

Wadium I przetargu

24/10/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

25/10/2022
Picture

Wadium II przetargu

21/11/2022
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

22/11/2022
Picture

Wadium III przetargu

15/05/2023
Picture

III przetarg

Regulamin III przetargu

16/05/2023
Picture

Wadium IV przetargu

11/09/2023
Picture

IV przetarg

Regulamin IV przetargu

12/09/2023