The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda mieszkanie

Syndyk sprzeda mieszkanie

 Mieszkania / Dodana 1 rok temu / 391 wyświetleń

Wartość rynkowa: 272,300.00 zł

Cena likwidacyjna: 245,000.00

Data licytacji: 22.11.2022

Stan przetargu: Drugi przetarg

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia nieruchomości: 43,20 m²,
  • Rodzaj zabudowy: lokal mieszkalny,

Wycena nieruchomości

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy w sprawie dłużniczki Emilii Kaczmarek, PESEL 83120608749, o sygn. akt V GUp 167/21, dnia 25.10.2022 r. ogłasza o II przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 5 przy ul. Batalionów Chłopskich w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1G/00081275/3, wchodzącego w skład masy upadłości dłużniczki Emilii Kaczmarek, w sposób określony w regulaminie przetargu pisemnego, ofertowego, nieograniczonego, stanowiącego załącznik do niniejszego postanowienia.

Cena wywoławcza wynosi 245.000,00 zł. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Termin przetargu ustala się na dzień 22 listopada 2022r. godz. 08.45 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, blok 15, sala nr 5.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest w szczególności:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 81 1090 1623 0000 0001 4921 5005 z dopiskiem: “Wadium – II Przetarg Emilia Kaczmarek sygn. akt V GUp 167/21” najpóźniej do dnia 21.11.2022r. – decyduje data wpływu środków na ww. rachunek;

2. Złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem “Wadium – II Przetarg Kaczmarek Emilia sygn. V GUp 167/21” na ręce Sędziego- komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 08:00 – decyduje data wpływu.

Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój 118 oraz na stronie syndykokazje.pl.

Picture

Wadium I przetargu

24/10/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

25/10/2022
Picture

Wadium II przetargu

21/11/2022
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

22/11/2022
Dane kontaktowe

ul. Bat. Chłopskich 5/8, Gorzów Wlkp.Gorzów Wielkopolski,lubuskie sekretariat@gllegal.pl https://syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu

Picture

Wadium I przetargu

24/10/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

25/10/2022
Picture

Wadium II przetargu

21/11/2022
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

22/11/2022