The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym w Mirosławcu

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym w Mirosławcu

 Wygasłe / Dodana 6 miesięcy temu / 260 wyświetleń

Wartość rynkowa: 411,500.00 zł

Cena likwidacyjna: 370.350,00

Data licytacji: 09.05.2024

Stan przetargu: Wygasły

W toku postępowania upadłościowego Danuty Łoś „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANUSIA”- Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (II sprzedaż z wolnej ręki) nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym (w ciągu pawilonów handlowych), położona w Mirosławcu przy ul. Spokojnej 1D, pow. Wałcz, usytuowana na działkach gruntu nr 172/1 i 177/7 o łącznej powierzchni 213 m[2], dla której prowadzona jest księga wieczysta KW o nr KO1W/00043165/1.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
-6
-7
godz.
-1
-6
min.
-5
0
sek.
-3
-5

Termin składania ofert:

dni
-6
-9
godz.
-1
0
min.
-5
0
sek.
-3
-5

Termin wpłaty wadium:

dni
-6
-9
godz.
0
-1
min.
-5
0
sek.
-3
-6

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 370.350,00 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:

1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” OFERTA – DANUTA ŁOŚ– NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY”– NAJPÓŹNIEJ do dnia 07.05.2024 r. do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalinie; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;

2. wpłacenie wadium w kwocie 74.070,00 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Danuty Łoś prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 87 1090 1623 0000 0001 5612 6729 tytułem „Wadium – Danuta Łoś” – najpóźniej do dnia 07.05.2024 r.

Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 09.05.2024 r. o godzinie: 09:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalin. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.

SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl
INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 14.11.2023 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

Dane kontaktowe:
Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości
tel. 502 575 130
e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

ul. Spokojna 1D 78-650 Mirosławieczachodniopomorskie 502 575 130 sekretariat@gllegal.pl https://www.syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu