The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

 Wygasłe / Dodana 2 lata temu / 343 wyświetleń

Wartość rynkowa: 4,000,000.00 zł

Cena likwidacyjna: 4.000.000 zł

Data licytacji: 20.12.2022

Stan przetargu: Wygasły

Przedmiot sprzedaży stanowią łącznie wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w up.:

• lokal niemieszkalny nr 3 (nr KW GW1G/00078475/1), w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 2758/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 (nr KW GW1G/00040908/1) stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
• lokal niemieszkalny nr 4 (nr KW GW1G/00078476/8) w budynku biurowym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. wraz z udziałem 5000/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28 oraz współwłasności części wspólnych budynku, w którym położony jest lokal oraz 1/4 udziału w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 (nr KW GW1G/00040908/1) stanowiącej drogę wewnętrzna dojazdową do nieruchomości, ,
• prawo użytkowania wieczystego działki gruntu ( nr KW GW1G/00040799/3) położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. nr 2652/1, zabudowanej parkingiem i drewnianą wiatą oraz 1/4 w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości,
• prawo użytkowania wieczystego działki gruntu (nr KW GW1G/00040799/3) położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. składającej się z działki gruntu nr 2652/2 zabudowanej budynkiem archiwum oraz 1/4 w udziale 500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do nieruchomości.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
0
-57
-3
godz.
-1
-2
min.
-1
-6
sek.
-1
-2

Cena wywoławcza wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 20 grudnia 2022 r. godzina 12:00. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziały Gospodarczego, ul. Chopina 52 b. 15, sala 003.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

• złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- PBU Interbud West sp. z o.o. w up.” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 b.15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,
• wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Budowlano- Usługowego Interbud West sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 73 1090 1623 0000 0001 4192 0943 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg PBU Interbud West sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r.- liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl.

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Dane kontaktowe:

Syndyk masy upadłości Anita Pielin

Tel. (+48) 95 73 88 760

@ sekretariat@pielin-sawczyn.pl

Dane kontaktowe

Kosynierów Gdyńskich 51, Gorzów Wlkp.Gorzów Wielkopolski,lubuskie (+48) 95 73 88 760 sekretariat@pielin-sawczyn.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu