The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości w miejscowości Żagań

Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości w miejscowości Żagań

 Mieszkania / Dodana 3 tygodnie temu / 41 wyświetleń

Wartość rynkowa: 35,800.00 zł

Cena likwidacyjna: 35.800,00

Data licytacji: 09.07.2024

Stan przetargu: Pierwszy przetarg

W toku postępowania upadłościowego Anetty Zientary – Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (sprzedaż z wolnej ręki) udział wynoszący 1/6 części w lokalu mieszkalnym nr 4 stanowiącym odrębną nieruchomość, o pow. użytkowej 50,20 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Osiedle Na Górce 19 w Żaganiu objęty kw ZG1G/00045318/7.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
0
-6
godz.
-1
-1
min.
-2
0
sek.
-1
-3

Termin składania ofert:

dni
-1
-1
godz.
0
-8
min.
-5
0
sek.
-1
-3

Termin wpłaty wadium:

dni
-1
0
godz.
0
0
min.
-2
0
sek.
-1
-4

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 35.800,00 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:
1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA – ANETTA ZIENTARA ŻAGAŃ– NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY”– NAJPÓŹNIEJ do dnia 04.07.2024 r. godz. 15:30 do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Podmiejskiej 21a w Gorzowie Wielkopolskim; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;
2. wpłacenie wadium w kwocie 7.160,00 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Anetty Zientary prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 54 1090 1623 0000 0001 5785 4602 tytułem „Wadium – Anetta Zientara Żagań” – najpóźniej do dnia 04.07.2024 r.
Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 09.07.2024 r. o godzinie: 13:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Podmiejska 21a w Gorzowie Wielkopolskim. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.
SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl
INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 24.03.2024 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl
Dane kontaktowe:
Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości
tel. 502 575 130
e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

ul. Osiedle Na Górce 19/4 68-100 Żagańlubuskie 502 575 130 sekretariat@gllegal.pl https://www.syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu