The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda udział 12/768 w nieruchomości w Przytoku

Syndyk sprzeda udział 12/768 w nieruchomości w Przytoku

 Domy / Dodana 3 tygodnie temu / 53 wyświetleń

Wartość rynkowa: 6,200.00 zł

Cena likwidacyjna: 6.200,00

Data licytacji: 09.07.2024

Stan przetargu: Pierwszy przetarg

W toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Pamięta – Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (sprzedaż z wolnej ręki) udział wynoszący 12/768 części we własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 89 o pow. 9800 m2 zabudowanej dwoma wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi przy ul. Kisielińskiej 17,19 w miejscowości Przytok objęty kw ZG1E/00003180/2.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
0
-6
godz.
-1
-5
min.
0
-6
sek.
-4
-1

Termin składania ofert:

dni
-1
-1
godz.
0
-9
min.
-3
-6
sek.
-4
-1

Termin wpłaty wadium:

dni
-1
-1
godz.
0
-1
min.
0
-6
sek.
-4
-2

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 6.200,00 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:
1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA – KRZYSZTOF PAMIĘTA Przytok – NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY”– NAJPÓŹNIEJ do dnia 04.07.2024 r. godz. 15:30 do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Podmiejskiej 21a w Gorzowie Wielkopolskim; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;
2. wpłacenie wadium w kwocie 1.240,00 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Krzysztofa Pamięta prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 03 1090 1535 0000 0001 1588 0346 tytułem „Wadium – Krzysztof Pamięta Przytok” – najpóźniej do dnia 04.07.2024 r.
Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 09.07.2024 r. o godzinie: 10:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Podmiejska 21a w Gorzowie Wielkopolskim. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.
SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl
INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 31.03.2024 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl
Dane kontaktowe:
Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości
tel. 502 575 130
e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

ul. Kisielińska 17,19 66-003 Przetoklubuskie 502 575 130 sekretariat@gllegal.pl https://www.syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu