The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda udział w działce

Syndyk sprzeda udział w działce

 Wygasłe / Dodana 1 rok temu / 281 wyświetleń

Wartość rynkowa: 28,100.00 zł

Cena likwidacyjna: 22.480,00 zł

Data licytacji: 22.03.2023

Stan przetargu: Wygasły

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy w sprawie dłużnika Daniela Buczyńskiego, o sygn. akt V GUp 34/20, ogłasza o III przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 1/8 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 1094 o powierzchni 212 m[2] obręb 0003, położonej w Gorzowie Wlkp., ul Pomorska 41, powiat Gorzów Wlkp., województwo lubuskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą numer GW1G/00015111/3 wchodzącej w skład masy upadłości dłużnika Daniela Buczyńskiego, w sposób określony w regulaminie przetargu pisemnego, ofertowego, nieograniczonego.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
0
-19
-5
godz.
0
-9
min.
-2
0
sek.
-3
-7

Cena wywoławcza wynosi 22.480,00 zł. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Termin przetargu ustala się na dzień 22 marca 2023 r., godz. 10:00, sala nr 5 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, blok 15.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.248,00 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 28 1090 1623 0000 0001 4481 9434 z dopiskiem: “Wadium – III Przetarg Daniel Buczyński syg. V GUp 34/20” najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r. – decyduje data wpływu środków na ww. rachunek oraz złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem “Wadium – III Przetarg Daniel Buczyński sygn. V GUp 34/20” na ręce Sędziego- komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 15 pokój 118 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2023 r. – decyduje data wpływu.

Trzeci przetarg odbędzie się 22 marca 2023 r., godz. 10:00, sala nr 5 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, blok 15.

Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój 118 oraz na stronie syndykokazje.pl.

Picture

Wadium I przetargu

17/11/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

18/11/2022
Picture

Wadium II przetargu

17/01/2023
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

18/01/2023
Picture

Wadium III przetargu

21/03/2023
Picture

III przetarg

Regulamin III przetargu

22/03/2023
Dane kontaktowe

Pomorska 41, Gorzów Wlkp.Gorzów Wielkopolski,lubuskie +48 797 143 053 sekretariat@gllegal.pl https://syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu

Picture

Wadium I przetargu

17/11/2022
Picture

I przetarg

Regulamin I przetargu

18/11/2022
Picture

Wadium II przetargu

17/01/2023
Picture

II przetarg

Regulamin II przetargu

18/01/2023
Picture

Wadium III przetargu

21/03/2023
Picture

III przetarg

Regulamin III przetargu

22/03/2023