The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda udział wynoszący 4/6 częsci w lokalu mieszkalnym w Dołgie

Syndyk sprzeda udział wynoszący 4/6 częsci w lokalu mieszkalnym w Dołgie

 Mieszkania / Dodana 8 miesięcy temu / 295 wyświetleń

Wartość rynkowa: 37,587.00 zł

Cena likwidacyjna: 24.055,68

Data licytacji: 08.04.2024

Stan przetargu: Trzeci przetarg

W toku postępowania upadłościowego Marii Zakierskiej Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (III sprzedaż z wolnej ręki) udział wynoszący 4/6 części w lokalu mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi w miejscowości Dołgie, gminie Drawsko Pomorskie, w województwie Zachodniopomorskim, o powierzchni użytkowej 73,99 m2, przy ul. Dołgie 13/2, 78-506 Dołgie, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1D/00022789/1 oraz związany z własnością lokalu udział wynoszący 9417/15846 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1D/00017457/7.

 

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
-9
-8
godz.
-1
-2
min.
-4
-7
sek.
-2
-5

Termin składania ofert:

dni
0
-10
-5
godz.
0
-9
min.
-4
-7
sek.
-2
-5

Termin wpłaty wadium:

dni
0
-10
-4
godz.
0
0
min.
-4
-7
sek.
-2
-6

 

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 24.055,68 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:

  1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA – MARIA ZAKIERSKA – NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY” – NAJPÓŹNIEJ do dnia 01.04.2024 r. do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalinie; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;
  2. wpłacenie wadium w kwocie 4.811,14 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Marii Zakierskiej prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 78 1090 1623 0000 0001 4934 3681 tytułem „Wadium – Maria Zakierska” – najpóźniej do dnia 01.04.2024 r.

Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 08.04.2024 r. o godzinie: 12:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalin. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.

SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 28.04.2023 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

Dane kontaktowe:

Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości

tel. 797 143 053

e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

Dołgie 13/2 78-506 Dołgiezachodniopomorskie 797 143 053 sekretariat@gllegal.pl https://www.syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu