The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Wałczu

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Wałczu

 Mieszkania / Dodana 8 miesięcy temu / 269 wyświetleń

Wartość rynkowa: 381,700.00 zł

Cena likwidacyjna: 309.177,00 zł

Data licytacji: 08.04.2024

Stan przetargu: Trzeci przetarg

W toku postępowania upadłościowego Marzeny Wrzosek i Michała Wrzoska Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (III sprzedaż z wolnej ręki) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 83,58 m2 w budynku mieszkalnym nr 11 przy ul. Osiedle Dolne Miasto w Wałczu. Lokal mieszkalny posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KO1W/00024263/9.

 

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
-7
0
godz.
-2
0
min.
-1
-2
sek.
-1
-7

Termin składania ofert:

dni
-7
-7
godz.
-1
-6
min.
-1
-2
sek.
-1
-7

Termin wpłaty wadium:

dni
-7
-7
godz.
0
-7
min.
-1
-2
sek.
-1
-8

 

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 309.177,00 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:

  1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”OFERTA – MARZENA I MICHAŁ WRZOSEK – NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY”- NAJPÓŹNIEJ do dnia 01.04.2024 r. do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalinie; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;
  2. wpłacenie wadium w kwocie 61.835,40 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Michała Wrzoska prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 21 1090 1623 0000 0001 5354 2188 tytułem „Wadium – Marzena i Michał Wrzosek” – najpóźniej do dnia 01.04.2024 r.

Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 08.04.2024 r. o godzinie: 11:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalin. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.

SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 29.04.2023 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

Dane kontaktowe:

Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości

tel. 797 143 053

e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

Osiedle Dolne Miasto 11, Wałczzachodniopomorskie 797 143 053 sekretariat@gllegal.pl https://syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu