The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości rolnej

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości rolnej

 Wygasłe / Dodana 2 lata temu / 447 wyświetleń

Wartość rynkowa: 137,700.00 zł

Cena likwidacyjna: 68,800

Data licytacji: 15.09.2022

Stan przetargu: Wygasły

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia nieruchomości: 2500 m²,
  • Powierzchnia budynku mieszkalnego: 173 m²,
  • Powierzchnia budynków gospodarczych: 207 m² oraz 390 m²,
  • Rodzaj zabudowy: nieruchomość rolna,

Wycena nieruchomości

„Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy w sprawie dłużnika Karola Paryska, PESEL 83030109859, o sygn. akt V GUp 149/21, dnia 29.06.2022 r. ogłasza o I przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi na działce nr 184 o powierzchni 2500 [m2] w Połęcku, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą numer GW1U/00015237/5 wchodzącej w skład masy upadłości dłużnika Karola Paryska, w sposób określony w regulaminie przetargu pisemnego, ofertowego, nieograniczonego.

Cena wywoławcza wynosi 68.800,00 zł. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Termin przetargu ustala się na dzień 15 września 2022 r. , godz. 11.20, sala nr 5 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, blok 15.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.880,00 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 32 1090 1623 0000 0001 4880 5092 z dopiskiem: “Wadium – I Przetarg Karol Parysek syg. V GUp 149/21” najpóźniej do dnia 14 września 2022 r. – decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.

Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój 118 oraz na stronie syndykokazje.pl.

Pierwszy przetarg odbędzie się 15.09.2022 r. o godzinie 11:20 w Sali nr 5 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 15.

Picture

Wadium

14/09/2022
Picture

I przetarg

Regulamin przetargu

15/09/2022
Dane kontaktowe

Połęcko 43lubuskie sekretariat@gllegal.pl https://syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu

Picture

Wadium

14/09/2022
Picture

I przetarg

Regulamin przetargu

15/09/2022